🖼️
🖼️
🖼️
 • Google Chrome Backup 1.8.0.141

 • Nếu bạn đã sử dụng Google Chrome thì đều biết thật khó để quản lý các profile (lưu trữ các dữ liệu cá nhân như history, bookmark…) khi bạn muốn cài đặt lại Chrome hoặc di chuyển sang một máy tính khác.
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Mini Golf for Google Chrome

 • Nếu bạn có được một khóa học mini-golf, thì chắc chắn sẽ được thưởng thức trò chơi này. Đây không phải là trò chơi golf thực tế, nhưng khá giống với trò chơi thực sự ở sân golf, do đó được gọi là mini-golf.
 • Xếp hạng: 4 16 Phiếu bầu
🖼️
 • Bulk Image Downloader Google Chrome Extension

 • Tiện ích mở rộng này thêm một nút trong thanh công cụ của Google Chrome, cho phép bạn mở trang hiện tại với BID, thêm trang hiện tại với danh sách công việc BID Queue Manager hoặc mở trang hiện tại với BID Link Explorer.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Google Chrome Password Recovery Tool

 • Google Chrome Password Recovery Tool là một ứng dụng nhỏ gọn, rất dễ sử dụng. Giúp bạn giải mã các mật khẩu được lưu trữ bởi trình duyệt Google Chrome.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • RndPhrase for Mac (Google Chrome)

 • RndPhrase là một addon Firefox được thiết kế để tạo mật khẩu duy nhất và an toàn cho mỗi trang web cá nhân.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Firebug Lite for Google Chrome Công cụ phát triển web

 • Firebug Lite for Google Chrome là công cụ phát triển web trên trình duyệt Chrome cho phép xem code HTML, CSS, JavaScript của 1 trang web cụ thể đi kèm với tính năng gỡ lỗi JavaScript mà bất kì nhà phát triển web nào cũng mong muốn tìm kiếm.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu