🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Usher for Mac
  • Liệu có phải là điều tuyệt vời khi bạn có công cụ giúp quản lý video và các bộ phim, cùng với iTunes và iPhoto của Apple để bạn quản lý âm nhạc và các bức ảnh? Hãy sử dụng Usher, trợ lý cá nhân của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • PictSync for Mac
  • PictSync là một ứng dụng có thể giữ các bức ảnh trong tải khoản iPhoto và Flickr luôn được đồng bộ hóa. Đồng bộ hóa ở đây có nghĩa là chương trình sẽ đảm bảo tạo các bản copy thư viện ảnh của bạn trên cả 2 trang web...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu