🖼️
🖼️
  • Mindjet MindManager Lập bản đồ tư duy chuyên nghiệp

  • MindManager, được ra mắt vào tháng 11 đã thêm một số tính năng mới , mang đến cho người dùng khả năng truy vấn cơ sở dữ liệu linh hoạt hơn hay nhập dữ liệu, và xuất những biểu đồ dưới định dạng file Adobe Shockwave.
  • Xếp hạng: 4 30 Phiếu bầu
🖼️
🖼️