Sui for Mac

Tải về
3 (1) Kjell Hansson Miễn phí 273 Dung lượng: 1,4 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X, Java

Có bao giờ bạn muốn bạn có một công cụ đáng tin cậy, dễ sử dụng, nhanh chóng để thực hiện và phát triển các truy vấn SQL của bạn? Một công cụ tự động theo dõi qua truy vấn, cho phép bạn in, sắp xếp và lọc các kết quả truy vấn của mình, một công cụ theo dõi thời gian trả lời truy vấn.

Và Sui là một ứng dụng dựa trên Java, nó chạy dưới nhiều hệ điều hành, bao gồm cả Mac OS X, Windows, Linux, Unix, etc. Sui có thể truy cập tất cả các JDBC (Java Database Connection) và trên nền tảng các cửa sổ tất cả các ODBC (Open Database Connection) cơ sở dữ liệu cho phép.

Bao gồm hầu hết các cơ sở dữ liệu có sẵn trên thị trường. Ví dụ:

· DB2 UDB · DB2 UDB
· MySQL · MySQL
· MS-SQL Server · MS-SQL Server
· MS-Access · MS-Access
· Oracle · Oracle
· Mimer · Mimer
· Informix · Informix

Dưới đây là một số hình ảnh minh họa các bước bạn làm việc với Sui:

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Lượt xem: 279
  • Lượt tải: 273
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X, Java
Liên kết tải về

Link Download chính thức: