WirelessKeyView 1.71 Khôi phục key mạng không dây lưu trong PC

Tải về
 • Đánh giá:
  3 65 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.71
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 65,6 KB
 • Lượt xem: 21.423
 • Lượt tải: 123.185
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 2003/XP/Server 2003/Vista/7/8/10
Giới thiệu

WirelessKeyView - Khôi phục key mạng không dây lưu trong PC

WirelessKeyView khôi phục các key mạng không dây (WEP/WPA) được lưu trong PC của bạn thông qua dịch vụ Wireless Zero Configuration của WIndows XP và dịch vụ WLAN AutoConfig của Windows Vista. Cho phép bạn dễ dàng lưu toàn bộ các key dưới dạng file text/html/xml, hoặc copy một key đơn lẻ vào clipboard.

WirelessKeyView