ZSNES 1.51 Bộ giả lập game SuperNintendo

Tải về
 • Đánh giá:
  3 162 👨
 • Phát hành:
 • Version: 1.51
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 996,6 KB
 • Lượt xem: 51.400
 • Lượt tải: 63.347
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/7/8
Giới thiệu

ZSNES - Bộ giả lập game SuperNintendo

Hệ thống SuperNintendo ra đời nhằm tạo môi trường mới cho thị trường cạnh tranh video game. Một cải tiến là các game được lưu dưới 2 dạng là Cartridge và đĩa mềm.

Dung lượng ROM file vì thế cũng không lớn, thường từ 1 MB đến 5 MB (khoảng 1-3 đĩa mềm cho một game). ZSNES có thể coi là trình giả lập xuất sắc cho hệ thống này.

Giao diện ZSNES