Arcanum

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 62 KB
  • Lượt xem: 369
  • Lượt tải: 351
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

Arcanum là một ứng dụng văn phòng, trình soạn thảo đặc biệt được thiết kế để lưu các tập tin văn bản được mã hóa (ctxt). Nó rất nhỏ, đơn giản và dễ sử dụng.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.