Git cho Mac 2.10.1

Link Download Git cho Mac chính:

🖼️ NimbleKit for Mac 1.9 Công cụ lập trình ứng dụng

🖼️
 • Phát hành: LikeMac Group
 • NimbleKit - công cụ lập trình các ứng dụng trên thiết bị iPhone và iPod touch...
 • mac Version: 1.9.9
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.080

🖼️ BitNami RubyStack for Mac 3.2 Đơn giản hóa quá trình cài đặt Ruby on Rails

🖼️
 • Phát hành: BitRock
 • BitNami RubyStack - một ứng dụng dành cho nền tảng Mac OS X, nhằm đơn giản hóa quá trình cài đặt của ngôn ngữ Ruby on Rails và tính độc lập môi trường khi hoạt động trong nhiều hệ thống khác nhau...
 • mac Version: 3.2.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 693

🖼️ RubyMine for Mac OS X 5.4 Công cụ chỉnh sửa mã nguồn

🖼️
 • Phát hành: JetBrains sro
 • RubyMine - một trong những công cụ cung cấp môi trường làm việc IDE (Integrated Development Environment) dành cho các nhà phát triển cũng như lập trình viên với các ứng dụng thực tiễn hoặc ứng dụng trực tuyến sử dụng ngôn ngữ Ruby và Rails...
 • mac Version: 5.4.3
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 348

🖼️ Boostnote cho Mac 0.15 Phần mềm lập trình mã nguồn mở miễn phí

🖼️
 • Phát hành: MAISIN&CO
 • Boostnote cho Mac là phần mềm lập trình đơn giản nhưng chứa nhiều chức năng tiện ích. Boostnote cho Mac hỗ trợ ghi chú, sắp xếp gọn gàng tất cả các code, đồng thời, hỗ trợ làm nổi bật cú pháp và kiểm soát nội dung chặt chẽ.
 • mac Version: 0.15.1

🖼️ FmPro Migrator for Mac 7.01 Công cụ chuyển đổi cơ sở dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: dotcom Solutions
 • FmPro Migrator là một công cụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi dữ liệu giữa các nền tảng cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay như: MySQL, Oracle, Access, SQL Server, Sybase, DB2, OpenBase, PostgreSQL, FrontBase, SQLite và Valentina...
 • mac Version: 7.01
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.043
Xem thêm Mã nguồn