Hide My Files 1.0

Link Download Hide My Files chính:
🖼️
🖼️
  • File Lock Professional

  • File Lock PRO là phần mềm mã hóa file thông minh, có thể sử dụng mật khẩu bảo vệ và ẩn các file, khóa và mã hóa các file, bảo vệ các file trên ổ cứng máy tính hoặc bất kì thiết bị lưu trữ nào.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • NeoBookFM/FTP

  • NeoBookFM/FTP có khả năng thêm quản lý file phức tạp và Internet FTP ứng dụng. Nó hỗ trợ quản lý cả những file khu vực và các file từ xa với một plug-in đơn toàn diện. Các file và folder có thể copy, chuyển, xóa, sửa tên, lọc và phân loại. Ngoài ra, bạn c
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Folder Password Expert 2.1.0.4

  • Một ứng dụng cho phép người dùng bảo vệ sự riêng tư và ngăn chặn người dùng khác can thiệp với các dữ liệu nhạy cảm...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Mã hóa dữ liệu