PC Auto Shutdown 6.9

Link Download PC Auto Shutdown chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Paragon System Backup

 • Paragon System Backup là giải pháp sao lưu dự phòng (backup) đơn giản, tự động và đáng tin cậy để bảo vệ máy tính toàn diện.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Spacie

 • Spacie là một tiện ích tiện dụng được thiết kế giúp bạn xác định vị trí các tập tin kích thước lớn. Spacie quét các tập tin và thư mục trên đĩa cứng của bạn và hiển thị chúng dạng cột, với kích thước thông tin được hiển thị lên phía trước.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Wise JetSearch Portable Tìm kiếm file và folder

 • Wise JetSearch có thể giúp bạn tìm kiếm các tập tin hoặc thư mục trên máy tính của bạn chỉ trong vài giây. Bạn chọn từ khóa và ổ đĩa sau đó bắt đầu tìm kiếm.
 • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
 • TidyTabs Phần mềm quản lý tab tốt nhất cho Windows

 • TidyTabs 1.17.3 là phần mềm quản lý tab thông minh cho Windows. Bằng vài thao tác đơn giản, người dùng TidyTabs sẽ nhanh chóng gộp được nhiều chương trình đang hoạt động vào chung một tab.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính