Secure Folder 8.2

Link Download Secure Folder chính:

Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.

🖼️
🖼️
🖼️
  • File & Folder Locker
  • File & Folder Locker là ứng dụng rất dễ sử dụng giúp khóa tất cả các file, folder và ổ cứng. Chương trình này cũng có thể giúp bạn ẩn một trong số các ổ của mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • File Anti-Copy
  • File Anti-Copy có khả năng khóa chức năng đọc file, sao chép/di chuyển file hoặc thậm chí xóa file chỉ định. File sau khi bị khóa vẫn được thể hiện đầy đủ và rõ ràng nhưng bạn không có bất kỳ quyền hạn nào để khai thác chúng nếu không có File Anti-Copy và
  • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Mã hóa dữ liệu