Simple Sheets 2.0.1

Link Download Simple Sheets chính:

🖼️ PPTminimizer 4

🖼️
 • Phát hành: Balesio
 • PPTminimizer là phần mềm giúp bạn thu gọn kích thước file trình diễn powerpoint tới 98%.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.135

🖼️ Magic Office Recovery 1.0 Khôi phục tài liệu Microsoft Office

🖼️
 • Phát hành: East Imperial Soft
 • Magic Office Recovery là ứng dụng chuyển nghiệp cung cấp cho người dùng khả năng phục hồi tài liệu văn phòng ở nhiều định dạng khác nhau rất nhanh chóng và dễ dàng.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

🖼️ Classic Menu for Access 9.25 Điều chỉnh giao diện Access

🖼️
 • Phát hành: Addintools
 • Bạn đang dùng MS Office 2010/2013/2016/2019, bạn dành khá nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Access và thất "bất lực" vì phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon. Vậy thì Classic Menu for Access là một giải pháp cho bạn.
 • windows Version: 9.25
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.961

🖼️ Word Editor Ứng dụng văn phòng miễn phí cho Win 10

🖼️
 • Phát hành: Media Life
 • Đọc văn bản dễ dàng trên máy tính với phần mềm Word Editor for Windows 10. Word Editor là ứng dụng UWP hỗ trợ tốt cho hệ điều hành Windows 10 mới.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 123

🖼️ CDXZipStream 9.0 Tiện ích cho MS Exel

🖼️
 • Phát hành: CDX
 • CDXStreamer là một tiện ích của Microsoft Excel dùng để nhập dữ liệu, nén dữ liệu và thêm vào bảng tính. Có thể tìm các mục như mức thu nhập, dân số, tiểu bang hoặc các mã nén.CDXStreamer là một tiện ích của Microsoft Excel dùng để nhập dữ liệu, nén dữ liệu và thêm vào bảng tính. Có thể tìm các mục như mức thu nhập, dân số, tiểu bang hoặc các mã nén.
 • windows Version: 9.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 62
Xem thêm Phần mềm soạn thảo