Microsoft OneDrive 20.052.0311.0011

🖼️ qBitTorrent 4.2 Phần mềm hỗ trợ download

🖼️
 • Phát hành: Christophe DUMEZ
 • Các dự án qBittorrent 4.2.5 nhằm cung cấp một phần mềm miễn phí thay thế cho μTorrent. Ngoài ra, qBittorrent chạy và cung cấp các tính năng tương tự trên tất cả các nền tảng lớn...
 • windows Version: 4.2.5
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.273

🖼️ Cloud Filer 1.0 Tiện ích sao lưu dữ liệu trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Nuvovis
 • Cloud Filer là phần mềm lưu trữ và đồng bộ hóa trực tuyến hỗ trợ khá nhiều dịch vụ mạng khác nhau. Ứng dụng này cho phép tạo ra bản sao tài liệu cá nhân một cách dễ dàng và đăng tải các tài liệu này lên tài khoản đám mây của bạn.
 • windows Version: 1.0.1017
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 163

🖼️ tbbMeter Quản lý lưu lượng Internet

🖼️
 • Phát hành: Thinkbroadband
 • tbbMeter là công cụ giúp theo dõi việc sử dụng Internet của bạn. Cho phép xem có bao nhiêu máy tính đang gửi và nhận trong thời gian thực. Nó cũng hiển thị hiện trạng sử dụng Internet thay đổi vào những thời điểm nào trong ngày.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 795

🖼️ Super Yahoo Messenger Archive Decoder 40.00

🖼️
 • Phát hành: Piravi Technologies
 • Yahoo Messenger Archive Decoder dùng để giải mã những file lưu trữ nội dung đã chat (Message Archive) của từng user (với điều kiện user đó đã check vào ô kiểm "Enable Archiving" trong mục PreferencesArchive để lưu lại những gì đã và đang chat của họ).
 • windows
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.546

🖼️ Enigmail

🖼️
 • Phát hành: Patrick Brunschwig
 • Khi làm việc với email, chắc hẳn các bạn sẽ có một lúc nào đó muốn dữ liệu của mình sẽ được mã hóa. VD như việc gửi đi các thông tin quan trọng, trao đổi CSDL hoặc vấn đề thông tin khác, chắc chắn bạn sẽ muốn biết email của mình có được trao đổi một cách
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 931
Xem thêm Trình duyệt