DriveImage XML 1.2.1

Tải về
3 (2) Runtime Software Miễn phí 2.049 Dung lượng: 1,7 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2003 Server

Bạn có thể nhân bản (clone) bất kỳ ổ cứng nào với DriveImage XML. Bạn sẽ có ngay một file image hệ thống khi máy trở nên chậm chạp hay ổ cứng bị lỗi. Thay vì format hết lại ổ C và cài đặt Windows từ đầu, hãy tạo một file image để tái tạo hệ thống ngay lập tức với DriveImage XML.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,7 KB
  • Lượt xem: 2.087
  • Lượt tải: 2.049
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003 Server
Liên kết tải về

Link Download chính thức: