moveAddict

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,2 MB
  • Lượt xem: 329
  • Lượt tải: 326
  • Ngày:
Giới thiệu

moveAddict là một ứng dụng có thể sử dụng để cắt và dán các file từ Finder, cũng như để kết hợp các folder. Chương trình này cung cấp các chức năng Finder đang thiếu, khả năng chuyển file sử dụng bàn phím. Điều này có nghĩa là nó có thể thay thế kéo và thả dữ liệu dành cho những ai thích sử dụng bàn phím hơn là dùng chuột. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng ứng dụng này để cắt bất kì một file hoặc folder nào rồi sau đó dán vào bất kì nơi nào bạn muốn. Bạn cũng có thể sử dụng chương trình để kết hợp các folder thay vì phải thay thế hoàn toàn chúng, đây là một chức năng Finder đang thiếu.

Phiên bản mới này có:

moveAddict đã được viết lại hoàn toàn và giờ đây chương trình này đã sử dụng Finder để chuyển file. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể xem quá trình chuyển file, cũng như quay lại và dừng chuyển đổi. Bản ghi do moveAddict hiển thị giờ đây trông giống Finder hơn, để có thể tiếp hợp tốt hơn. Cửa sổ thay thế folder/file giờ đây sẽ có một checkbox.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.