🖼️ Ayoa Quản lý công việc, sơ đồ tư duy và chat miễn phí

🖼️
  • Phát hành: OpenGenius
  • Ayoa (tên cũ: DropTask) là công cụ “tất cả trong một” giúp người dùng tạo và cộng tác phát triển ý tượng vượt xa quản lý nhiệm vụ truyền thống. Làm việc tốt không phải chỉ hoàn thành công việc mà còn cần đảm bảo độ chính xác.
  • web
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Truy cập
  • Lượt tải: 97

🖼️ Ayoa cho Android 3.0 Ứng dụng Mind Map và quản lý công việc hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: OpenGenius
  • Là sự kết hợp giữa DropTask và iMindMap, Ayoa cho Android là ứng dụng văn phòng tổng hợp giữa lập bản đồ tư duy (Mind Map), trò chuyện và quản lý tác vụ đầu tiên trên thế giới
  • android Version: 3.0.41