Phần mềm quản lý sản xuất FPI Quản lý sản xuất hiệu quả

Tải về
3 (1) FPI Dùng thử 1.732 Dung lượng: 130,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 7/8/8.1/10

Phần mềm quản lý sản xuất FPI giúp người dùng quản lý nguyên vật liệu, thành phẩm, theo dõi hàng tồn, hàng xuất một cách thuận tiện. Hơn nữa, hệ thống báo cáo, phân tích rất chi tiết giúp theo dõi, cũng như quản lý hiệu quả hơn rất nhiều.

Tính năng chính của Phần mềm quản lý sản xuất FPI

Quản lý hàng hóa:

 • Quản lý linh kiện, nguyên vật liệu.
 • Quản lý thành phẩm khi sản xuất.

Quản lý nhập hàng:

 • Nhập hàng từ nhà cung cấp.
 • Nhập hàng khách trả lại.
 • Nhập hàng tồn đầu kỳ.

Quản lý xuất hàng:

 • Xuất bán buôn, bán lẻ.
 • Xuất bù sản xuất.
 • Xuất trả nhà cung cấp.
 • Xuất hàng nội bộ.

Quản lý sản xuất:

 • Phát lệnh sản xuất.
 • Phát lệnh tháo dỡ.

Quản lý bảo hành:

 • Phiếu nhận, trả bảo hành.
 • Phiếu nhận, trả bảo hành tính phí.
 • Phiếu đem, lấy bảo hành.

Quản lý công nợ:

 • Quản lý công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
 • Quản lý công nợ của khách hàng đồng thời là nhà cung cấp.

Quản lý hàng tồn:

 • Theo dõi hàng tồn theo ngành hàng, nhóm hàng.
 • Theo dõi chi tiết nhập xuất tồn hàng hóa.
 • Theo dõi hàng tồn theo từng kho, chuyến số.
 • Thẻ kho.

Quản lý quỹ:

 • Quản lý quỹ tiền mặt.
 • Quản lý quỹ ngân hàng.

Quản lý thu chi:

 • Quản lý thu bán hàng, trả tạm ứng, vay vốn...
 • Quản lý chi mua hàng, tạm ứng, trả lãi vay, trả vay vốn...
 • Chiết khấu khách hàng, nhà cung cấp, doanh số.
 • Chuyển quỹ.

Quản lý xe:

 • Quản lý theo chuyến số, km.
 • Quản lý hàng hóa theo xe.

Quản lý khách hàng:

 • Quản lý doanh số của khách hàng.
 • Quản lý thẻ Vip.
 • Quản lý giá theo từng khách hàng và từng nhà cung cấp.

Quản lý khác:

 • Quản lý quỹ đầu kỳ.
 • Quản lý đơn hàng của khách.
 • Quản lý tỷ giá.

Báo cáo vay nợ:

 • Báo cáo nợ đến hạn phải thu.
 • Báo cáo nợ đến hạn phải trả.
 • Báo cáo vay vốn đến hạn phải trả.

Báo cáo dòng tiền:

 • Chi tiết thu bán hàng, chi mua hàng.
 • Chi tiết thu trả tạm ứng, chi tạm ứng.
 • Chi tiết thu vay vốn.
 • Chi tiết chi trả lãi vay, chi trả vay vốn.
 • Chi tiết chi chiết khấu cho khách hàng, nhà cung cấp.
 • Chi tiết chi, nhận chiết khấu doanh số.
 • Chi tiết chi, thu chuyển quỹ.
 • Theo dõi sổ quỹ.
 • Theo dõi doanh thu theo ngày.
 • Theo dõi tình hình thu chi theo ngày.
 • Theo dõi công nợ của khách hàng, nhà cung cấp.
 • Theo dõi công nợ khách hàng đồng thời nhà cung cấp.
 • Theo dõi nguồn vốn.
 • Phân tích lợi nhuận theo ngành hàng, nhóm hàng, khách hàng, nhóm khách hàng.
 • Báo cáo kết quả kinh doanh.

Báo cáo hàng hóa:

 • Báo cáo chi tiết xuất kho, nhập trả lại, nhập kho, xuất hàng trả lại, đặt hàng, nhận hàng bảo hành, trả hàng bảo hành, nhận hàng bảo hành tính phí, trả hàng bảo hành tính phí, lấy bảo hành, đem hàng bảo hành, xuất hàng nội bộ, nhập hàng nội bộ, sản xuất ra thành phẩm, nguyên liệu dùng để sản xuất, xuất bù sản xuất, thành phẩm đem tháo dỡ, nguyên vật liệu lấy từ tháo dỡ, sử dụng xăng xe theo chuyến số.
 • Báo cáo tổng hợp xuất kho, nhập trả lại, doanh số bán hàng, nhập kho, xuất hàng trả lại, doanh số mua hàng, đặt hàng, nhận hàng bảo hành, trả hàng bảo hành, nhận hàng bảo hành tính phí, trả hàng bảo hành tính phí, lấy bảo hành, đem hàng bảo hành, xuất hàng nội bộ, nhập hàng nội bộ, sản xuất ra thành phẩm, nguyên liệu dùng để sản xuất, xuất bù sản xuất, thành phẩm đem tháo dỡ, nguyên vật liệu lấy từ tháo dỡ.
 • Tổng hợp xuất kho, nhập trả lại, doanh số bán, nhập kho, đặt hàng, nhận hàng bảo hành, trả hàng bảo hành, nhận hàng bảo hành tính phí, trả hàng bảo hành tính phí, công nợ bảo hành tính phí theo khách hàng.
 • Tổng hợp xuất hàng trả lại, doanh số mua hàng, lấy bảo hành,đem hàng bảo hành, công nợ hàng bảo hành theo nhà cung cấp.
 • Báo cáo hàng tồn dưới định mức.

Lưu ý: Nếu gặp khó khăn trong việc cài đặt, có thể liên hệ với nhà phát triển phần mềm 24/7: 0936 012 555.

Với giao diện thân thiện, rất dễ sử dụng, cùng nhiều tính năng hấp dẫn chắc chắn sẽ giúp quá trình quản lý sản xuất của bạn thuận tiện, đơn giản hơn bao giờ hết!

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 130,8 MB
 • Lượt xem: 1.789
 • Lượt tải: 1.732
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7/8/8.1/10

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm