Realtek RTL81xx Network Drivers for Windows XP 5.719 Driver card mạng miễn phí

Tải về
 • Đánh giá:
  3 52 👨
 • Phát hành:
 • Version: 5.719
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 4,9 MB
 • Lượt xem: 73.521
 • Lượt tải: 117.718
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP
Giới thiệu

Realtek RTL81xx Network Drivers for Windows XP - Driver card mạng miễn phí

Realtek RTL81xx Network Drivers for Windows 98SE / ME / 2000 / XP 5.719 cập nhật ngày 4/6/2012.

Hỗ trợ: RTL8100B(L), RTL8100C(L), RTL8101L, RTL8139C(L), RTL8139C(L)+, RTL8139D(L), RTL8100(L), RTL8130, RTL8139B(L).