Runelic Mod Mod Phông chữ Runelic

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 10,7 KB
  • Lượt xem: 30
  • Lượt tải: 04
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/8/10
Giới thiệu

Runelic Mod 1.16.4 cho phép người chơi sử dụng phông chữ Runelic (lấy cảm hứng từ chữ Rune thường được người Viking sử dụng) trong Minecraft. Hầu như bất kỳ văn bản nào (text) cũng có thể áp dụng phông chữ này, bao gồm các ký hiệu, tên sách, thẻ tên và chú giải (tooltip).

Runelic Mod 1.16.4 cho phép người chơi sử dụng phông chữ Runelic cho text
Runelic Mod 1.16.4 cho phép người chơi sử dụng phông chữ Runelic cho text

Download Runelic Mod

Runelic là một bộ ký tự thay thế các ký tự thường được sử dụng bằng ký hiệu Runic. Các ký hiệu này có thể được dịch ngược trở lại một cách nhất quán để thành các ký hiệu chung. Các ký tự viết hoa và viết thường có cùng thiết kế. Trong khi một số thiết kế lấy cảm hứng từ các ngôn ngữ thế giới thực và chủ nghĩa biểu tượng, bất kỳ mối liên hệ nào giữa thiết kế Runelic và các bộ ký tự khác là hoàn toàn ngẫu nhiên.

Chuyện chữ thành ngôn ngữ Runelic
Font chữ mới thể hiện sự cá tính của bạn
Chuyển tooltip,... thành ngôn ngữ Runelic

Các ký hiệu này có thể được dịch ngược trở lại một cách nhất quán

Các ký tự hiện được hỗ trợ trong bản Mod Runelic bao gồm: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, abcdefghijklmnopqrstuvwxyz, 0123456789!, ”# $% & '() * +, -. /

Yêu cầu:

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo