🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  🖼️
  🖼️
  • Hồng Đồ Chi Hạ cho iOS Game Tam Quốc trên iPhone/iPad

  • Hồng Đồ Chi Hạ cho iOS (Epic War: Thrones) là một tựa game chiến thuật, Tam Quốc, người chơi sẽ được hóa thân thành một vị chúa công, tự mình thực hiện phát triển xây dựng quốc gia của riêng mình.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
  🖼️
  • Hồng Đồ Chi Hạ Game chiến thuật iPhone/iPad

  • Hồng Đồ Chi Hạ (Epic War: Thrones) là một tựa game chiến thuật, xây dựng dựa trên thời kỳ Tam Quốc, bạn sẽ được quay về thời chiến tranh loạn lạc xa xưa, được tự do điều binh khiển tướng trong những trận đại chiến lớn nhất.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
  🖼️
  • Hồng Đồ Chi Hạ cho Android Game chiến thuật Tam Quốc

  • Hồng Đồ Chi Hạ cho Android là một tựa game chiến thuật, đấu tướng thời kỳ Tam Quốc, được xây dựng dựa vào thời kỳ loạn thế giữa 3 thế lực Ngụy – Thục – Ngô giao tranh nhằm giành quyền bá chủ.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu