🖼️
  • TypingMaster Pro Học gõ 10 ngón chuyên nghiệp
  • TypingMaster Pro là phần mềm luyện gõ bàn phím chuyên nghiệp, hiệu quả cho người dùng PC. Tất cả những gì bạn cần làm chỉ là kết nối mạng LAN để luyện gõ 10 ngón trên bàn phím máy tính.
  • Xếp hạng: 4 238 Phiếu bầu
🖼️
  • Typing Master Luyện gõ bàn phím máy tính
  • TypingMaster là phần mềm luyện đánh máy miễn phí với các bài học và trò chơi giúp người dùng làm quen và làm chủ mọi phím trên bàn phím máy tính một cách dễ dàng.
  • Xếp hạng: 4 141 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • TypingTest Kiểm tra tốc độ gõ bàn phím Online
  • TypingTest.com được dừng chân đầu tiên kỹ năng đánh máy cấp tốc của bạn khi họ đang đứng. Bạn có thể nhanh chóng lựa chọn bao lâu bạn muốn gõ và loại mẫu.
  • Xếp hạng: 4 14 Phiếu bầu
🖼️