Wave Splitter 2.10

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 737 KB
  • Lượt xem: 4.520
  • Lượt tải: 4.514
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/NT/2000/XP
Giới thiệu

Wave Splitter 2.10 (WS) là một công cụ xử lý âm thanh, cho phép bạn cắt âm thanh (.wav) ra từng phần để dùng vào một mục đích nào đó (chẳng hạn như tạo hiệu ứng âm thanh trong Windows).

1. Chọn tập tin âm thanh (.wav) cần cắt trong hộp Wave file to split. Bấm nút để duyệt qua các thư mục cho nhanh. Nhập vào tên tập tin sẽ lưu trong hộp Save split file as. Bạn có thể kéo tập tin từ Windows Explorer vào các hộp trên cũng được.

2. Bạn có thể nghe lại để chọn một vị trí cắt. Đánh dấu Auto play để chương trình tự động chơi khi chọn tập tin cần cắt. Đánh dấu mục Loop để nghe lại nhiều lần. Bấm nút Graph để xem âm thanh theo dạng đồ thị. Kéo thanh trượt hoặc gõ một số (tính bằng mili giây) trong hộp Jump toposition để chọn vị trí bắt đầu nghe.

3. Chọn vị trí đầu cần cắt trong hộp Start at (có thể chọn từ đầu bằng cách gõ số 0). Chọn vị trí cuối cần cắt trong hộp End at.
- Hai vị trí trên có thể chọn qua giao diện đồ thị (bấm nút Graph).
- Bấm nút Now của Start at để khôi phục lại thời gian bắt đầu của âm thanh. Nút Play để chơi từ vị trí đó.
- Bấm nút Now của End at để khôi phục lại thời gian cuối cùng của âm thanh. Nút Play để chơi từ vị trí đó.

4. Chọn Normalise để cân bằng âm thanh.

5. Thực hiện các công việc:
- Chọn Go để bắt đầu cắt.
- Chọn Reload để nạp lại tập tin âm thanh cần cắt từ đĩa.

Theo Echip

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.