WhatRoute for Mac

Truy cập
3 (1) Bryan Christianson Miễn phí 397 Dung lượng: 1,9 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.3.9/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

WhatRoute là dịch vụ phát hiện mạng cho các máy tính Apple Macintosh. Ban đầu, chương trình cung cấp chức năng Traceroute nhưng cũng có thể sử dụng các truy vấn Ping, Domain Name Service, truy vấn Whois và quan sát giao thông từ và đến máy tính của bạn. Phần mềm cũng sử dụng dịch vụ Geo-Location cung cấp khung cảnh địa lý của các con đường được lấy từ các gói dữ kiện từ máy tính của bạn vì chúng truyền trên Internet. Những kết quả này có thể được chuyển qua Goggle Earth để có hiển thị có độ phân giải cao hơn.

Phiên bản mới này có:

- Google Earth – cài đặt điểm hội tụ ban đầu cho đến cuối quỹ đạo

- Làm lại hệ số của số lượng lớn mã

- Sửa chữa việc rò ri bộ nhớ trong khi thực hiện các hoạt động mạng

- Thêm lựa chọn để kiểm tra thường xuyên các cập nhật mới của WhatRoute

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,9 MB
  • Lượt xem: 399
  • Lượt tải: 397
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.3.9/10.4 PPC/Intel/10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Liên kết tải về