WirelessKeyView 2.05 Khôi phục key mạng không dây lưu trong PC

 • Đánh giá:
  3,8 ★ 68 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.05
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 59,8 KB
 • Lượt xem: 126.167
 • Lượt tải: 123.431
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 2003/XP/Server 2003/Vista/7/8/10
Giới thiệu

WirelessKeyView khôi phục các key mạng không dây (WEP/WPA) được lưu trong PC của bạn thông qua dịch vụ Wireless Zero Configuration của Windows XP và dịch vụ WLAN AutoConfig của Windows Vista/7/8/10/Server 2008. Cho phép bạn dễ dàng lưu toàn bộ các key dưới dạng file text/html/xml, hoặc copy một key đơn lẻ vào clipboard. Ngoài ra, WirelessKeyView cũng cho phép xuất mật khẩu của các mạng không dây vào một tập tin và nhập nó trên một máy tính khác.

WirelessKeyView

Liên kết tải về
Phần mềm nghi ngờ có chứa virus nên đã bị gỡ link tải