WordPress Firewall

Tải về
3 (1) Wordpress Miễn phí 469 Dung lượng: 35 KB Ngày: Yêu cầu: Windows, WordPress 2.6.1 trở lên

Một dạng tường lửa cho blog, WordPress Firewall sẽ phân tích các yêu cầu được gửi đến blog để xác định và ngăn chặn những kiểu tấn công phổ biến. Tường lửa này có phần whitelist (danh sách cụm từ chấp nhận) và blacklist (danh sách cụm từ bị ngăn chặn) để lọc các dữ liệu được nạp vào trang trước khi nó gửi đến hệ thống.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 35 KB
  • Lượt xem: 475
  • Lượt tải: 469
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows, WordPress 2.6.1 trở lên
Liên kết tải về

Link Download chính thức: