Aloaha PDF Suite Server

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 19,8 MB
  • Lượt xem: 259
  • Lượt tải: 249
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/NT
Giới thiệu

Aloaha PDF Suite Server Version thừa hưởng rất nhiều chức năng tự động. Nếu bạn cấu hình Aloaha PDF Suite Server như một dịch vụ - Service hoặc chạy nó theo chế độ không tương tác, bạn có thể sử dụng hotfolder và script như một hotfolder tự động in, hotfolder đăng nhập, hotfolder tự động email, tự động lọc file, lệnh tự động, hotfolder tối ưu hóa, hotfolder crypto, hotfolder cắt PDF,….

Liên kết tải về

Link Download chính thức: