Corona SDK 2016.2992

Link Download Corona SDK chính:
🖼️
🖼️
 • Book Writer 5.1

 • Book Writer tuy không có nhiều tính năng mạnh như trình soạn thảo văn bản nổi tiếng Microsoft Word nhưng nó có khá đầy đủ các tính năng cần thiết để soạn thảo và tạo một cuốn sách.
 • Xếp hạng: 5 4 Phiếu bầu
🖼️
 • ExpertPDF Split PDF Phần mềm tách file PDF

 • ExpertPDF Split PDF là phần mềm tách file PDF cho .NET có chứa file epsplitpdf.dll là một assembly có thể được link tới bất kì 1 ứng dụng .NET nào. Với phần mềm này, người dùng có thể cắt file PDF và sử dụng rất nhiều lựa chọn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Godot Nền tảng phát triển game 2D và 3D

 • Godot là nền tảng phát triển game 2D, 3D miễn phí và là game engine mã nguồn mở, cung cấp một môi trường phát triển game đầy đủ, cho phép nhà phát triển tạo ra các trò chơi với một bộ công cụ khổng lồ.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • ASP.NET Maker 3.3

 • ASP.NET Maker là một trình xây dựng đoạn mã ASP.NET 2.0 - mạnh mẽ và rất dễ sử dụng. Nó có thể tạo 1 bộ đầy đủ các trang ASP.NET 2.0 thật nhanh chóng từ nguồn dữ liệu của bạn...
 • Xếp hạng: 3 12 Phiếu bầu
;
Xem thêm Công cụ Lập trình