Momentum 0.92.2

Link Download Momentum chính:

🖼️ TelePrompter

🖼️
 • Phát hành: derosetechnologies com
 • TelePrompter 1.0.5 là phần mở rộng trong Google Chrome với một mục đích là thiết lập chế độ Autoscroll (tự động cuộn trang) cho bất kỳ trang web nào được mở bằng Google Chrome.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.127

🖼️ AbelCam

🖼️
 • Phát hành: Seiz System Engineering
 • Với ứng dụng AbelCam bạn có thể nghiêng, xoay máy ảnh với bất kỳ trình duyệt web cũng như sử dụng bất kỳ thiết bị video từ các dòng video. AbelCam sẽ làm tất cả: HTTP image server, FTP upload, phát sóng, phát hiện chuyển động, gửi email, lưu trữ...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 668

🖼️ Supremo 2.3 Tiện ích giám sát máy tính từ xa

🖼️
 • Phát hành: Nanosystems
 • Supermo là một giải pháp mạnh mẽ, dễ sử dụng và hoàn chỉnh, cung cấp cho người dùng khả năng giám sát và điều khiển máy tính từ xa.
 • windows Version: 2.3.3.291
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 190

🖼️ Adobe Connect Phần mềm họp nhóm qua web

🖼️
 • Phát hành: Adobe Systems
 • Adobe Connect là giải pháp họp nhóm web tiện ích giành cho họp web, eLearning và webinar.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.081

🖼️ FireFTP cho Firefox 2.0 Hỗ trợ kết nối server FTP trên Firefox

🖼️
 • Phát hành: Mime Cuvalo
 • FireFTP mang đến khả năng kết nối dễ dàng với các máy chủ FTP trên Internet và có nhiều tính năng như so sánh thư mục, đồng bộ thư mục, SFTP, mã hóa SSL, kiểm tra tích hợp…
 • windows Version: 2.0.31
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.212
Xem thêm Tiện ích khác