My Suite 2016.4

Link Download My Suite chính:
🖼️
  • Series Renamer

  • Bạn đã từng ghi, download, rip một chương trình TV và có rất nhiều file mà bạn không hiểu tên chúng? Quá nhiều file cần phải đổi tên thủ công?
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • BackRex Office Backup

  • BackRex Office Backup cho phép bạn backup các thiết lập Microsoft Office 95/97/2000/XP/2003/2007 hiện hành, gồm có sổ địa chỉ cá nhân Outlook, dữ liệu lịch biểu, các thư mục email, các thư của Outlook Express và Windows Mail, các tài khoản, thiết lập Inte
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Pointstone MemOptimizer

  • MemOptimizer sẽ giúp giám sát hệ thống của bạn trong background và giải phóng tài nguyên khi cần. Kết quả là, các phần mềm của bạn sẽ chạy nhanh hơn và ổn định hơn bao giờ hết.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
;
Xem thêm Tiện ích máy tính