Viber 22.6.1.0

Link Download Viber chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
  • Yahoo master (32-bit)

  • Yahoo Master sẽ cung cấp thêm nhiều “đồ chơi” thú vị cho Yahoo! Messenger 10: trả lời tin tự nhắn động (bao gồm gửi danh ngôn), chống tin nhắn rác, kiểm tra nick ẩn,…
  • Xếp hạng: 5 6 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Bandoo

  • Việc chat chit của bạn sẽ thêm phần hấp dẫn hơn với các emoticon, chính vì vậy mà Yahoo đã mang đến cho bạn rất nhiều biểu tượng emoticon để hỗ trợ bạn thể hiện tình cảm của mình đối với bạn chát. Tuy nhiên, số lượng cũng như vẻ hấp dẫn của các emoticon n
  • Xếp hạng: 5 25 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Chat, Gọi video, Nhắn tin