Free Batch Photo Resizer

Tải về
3 (1) SunlitGreen Software Miễn phí 1.469 Dung lượng: 549 Byte Ngày: Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/2008/Vista64/7/7x64

Free Batch Photo Resizer là phần mềm đơn giản và tiện dụng cho phép bạn thay đổi kích thước ảnh kỹ thuật số trong chế độ hàng loạt.

Free Batch Photo Resizer

Các bước sử dụng Free Batch Photo Resizer:

Bước 1: Click vào nút Add Files hoặc Add Folder thêm ảnh để thay đổi kích thước.

Tên tập tin và đường dẫn này sau đó được hiển thị trong danh sách các tập tin.

Bước 2: Xác định kích thước mới và các tùy chọn thay đổi kích thước.

Bước 3: Chọn thư mục đầu ra để lưu trữ các hình ảnh.

Bước 4: Click vào nút "Resize" để bắt đầu thay đổi kích thước.

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 549 Byte
  • Lượt xem: 1.485
  • Lượt tải: 1.469
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K/XP/Vista/2008/Vista64/7/7x64
Liên kết tải về

Link Download chính thức: