Habit Counter for iOS Phần mềm quản lý thói quen trên iPhone

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 512 KB
  • Lượt xem: 252
  • Lượt tải: 245
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 3.1 or later
Giới thiệu

Habit Counter for iOS là ứng dụng hỗ trợ người dùng quản lý và thống kê thói quen (xấu hoặc tốt) trên iPhone/iPad.

Với Habit Counter, người dùng có thể kiểm tra tổng thời gian giành cho mỗi thói quen trong tháng, cũng như ngày cuối cùng thực hiện thói quen hoặc khoảng thời gian giữa các thói quen.

Người dùng có thể tùy chỉnh thói quen và các giá trị theo mong muốn.

Xin mời truy cập địa chỉ: http://www.gmsoft.net/HabitCounter.html để tìm hiểu cách sử dụng ứng dụng.

Minh Lộc

Liên kết tải về

Link Download chính thức: