HDCleanUp for Mac

Tải về
3 (1) Modesitt Software Dùng thử 333 Dung lượng: 922 KB Ngày: Yêu cầu: Mac OS

HDCleanUp là một công cụ hữu ích giúp bạn thực hiện rất nhiều tác vụ:

• Tháo gỡ ứng dụng: đơn giản chỉ cần kéo một ứng dụng vào cửa sổ của chương trình, và HDCleanUp sẽ thực hiện công việc gỡ bỏ ứng dụng giúp bạn.

• Tách biệt các file yêu thích

• File hỏng và bản ghi file: Khi một ứng dụng bị hỏng, chương trình này sẽ tạo một bản ghi file hỏng. Bản ghi này đôi khi được gửi tới Apple hoặc người lập trình phần mềm này. Sau đó, bản ghi file bị hỏng sẽ được lưu lại trong folder bản ghi.

• File đúp: bạn có cần phải giữ 5 bản sao của tài liệu cũ? Chắc chắn là không

• Ứng dụng đúp: giả sử bạn download một ứng dụng. vài tháng sau, bạn sẽ download tiếp một bản cập nhật. Tuy nhiên, bạn quên mất việc xóa phiên bản cũ. Khi kích vào ứng dụng, ứng dụng nào sẽ hiển thị? Có thể là ứng dụng cũ, có thể là ứng dụng mới.

Phiên bản mới này có:

• Danh sách các file được cập nhật nếu bạn vào Finder và quay lại HDCleanUp.

• Cung cấp các bản vá lỗi

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 922 KB
  • Lượt xem: 335
  • Lượt tải: 333
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế