Item Filter Mod Mod lọc item nâng cao cho Minecraft

Tải về
5 (1) LatvianModder Miễn phí 77 Dung lượng: 89,5 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10

Item Filter Mod là Minecraft Mod lọc item nâng cao cho người chơi Minecraft. Đây là mod thư viện, hỗ trợ cho FTB Quests, Modular Pipes và QNet.

Item Filter Mod bổ sung bộ lọc item, chọn item hữu ích
Item Filter Mod bổ sung bộ lọc item, chọn item hữu ích

Item Filter Mod bổ sung 1 vật phẩm duy nhất, đó là Item Filter, cho phép chọn item và lọc nâng cao. Người chơi dễ dàng thêm bộ lọc của chính mình với API. Nếu muốn dùng nó khi thực hiện nhiệm vụ, hãy cheat trong filter bất kỳ (hoặc dùng filter có sẵn rồi Sneak+chuột phải để đổi loại), chuột phải để chỉnh sửa nếu muốn. Sau đó, trong item task, chọn item từ kho đồ cá nhân. Icon sẽ được tạo tự động dưới dạng danh sách cuộn chứa các item có sẵn, tất nhiên bạn có quyền thay đổi tiêu đề task nếu muốn.

Item Filter Mod cung cấp nhiều loại bộ lọc item và vẫn đang phát triển thêm
Item Filter Mod cung cấp nhiều loại bộ lọc item và vẫn đang phát triển thêm

Yêu cầu: Minecraft Forge

Tính năng của Item Filter Mod

Các bộ lọc hiện có:

 • NOT: đảo ngược child filter (không phải Apple).
 • OR: ghép cặp nếu có bất kỳ child filter nào phù hợp (Apple hoặc Carrot).
 • AND: ghép cặp nếu toàn bộ child filter phù hợp (Diamond Sword và phù phép).
 • XOR: ghép cặp nếu filter A hoặc B phù hợp nhưng không phải cả 2 (dyeBlue, gemLapis hoặc 1 số cái tên khác nhưng không phải cả 2).
 • Ore Dictionary Name: ghép cặp nếu item có tên quặng (ingotCopper).
 • Creative Tab: ghép cặp nếu item trong creative tab (Building Blocks).
 • Mod: ghép cặp nếu item từ mob (YABBA).

Lưu ý: NOT, OR, AND và XOR hiện chưa có GUI.

Cách chế tạo Item Filter
Cách chế tạo Item Filter

Những filter đang tạo:

 • Advanced Item Filter: có loại bỏ sát thương và các tùy chọn NBT mode, chẳng hạn như item task ở hiện tại.
 • Fluid Filter: kiểm tra item chứa chất lỏng bên trong và xem số lượng.
 • Enchantment Filter: kiểm tra item phù phép và cấp độ của nó.
 • Name Filter: kiểm tra xem tên có chứa ký tứ đặc biệt không.
 • Bee Filter: kiểm tra loại và giống loài.
 • EMC Filter: kiểm tra phạm vi EMC.
 • Chicken Filter: kiểm tra loại gà, sinh trưởng, sức mạnh.
 • Fuel Filter: item nhiên liệu và thời gian đốt cháy.

Loc Nguyen

5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 89,5 KB
 • Lượt xem: 196
 • Lượt tải: 77
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10

Liên quan, thay thế