Ryll Encode System

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 45 KB
  • Lượt xem: 780
  • Lượt tải: 758
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows. .NET Framework 4
Giới thiệu

Ryll Encode System là một ứng dụng nhỏ cho phép bạn mã hóa hoặc giải mã các tin nhắn văn bản của bạn. Ứng dụng này sẽ làm thay đổi cấu trúc của văn bản viết bằng cách thay đổi các ký tự để người khác không thể đọc được văn bản đó.

Ứng dụng này có giao diện đơn giản và toàn diện cho phép bạn nhanh chóng mã hóa hoặc giải mã thông điệp của bạn.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.