🖼️
🖼️
  • Mẫu trình bày tiêu đề Template Mẫu trình bày tiêu đề
  • Giáo viên phổ thông, giảng viên đại học, nhà quản lý và những người khác trong ngành giáo dục đều sẽ đánh giá cao thiết kế thanh lịch của mẫu này với dải rộng, màu xám pha nâu sẫm và các sọc phù hợp.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Bản trình bày thực phẩm tươi Template Bản trình bày thực phẩm tươi
  • Mẫu thuyết trình này bao gồm một bản chiếu tiêu đề có hình ảnh rau củ trên nền trắng sạch sẽ. Nó sẽ hữu ích cho các bản trình bày trong nhà hàng, hội nghị về thực phẩm, triển lãm nấu ăn, chia sẻ tài nguyên sức khỏe và dinh dưỡng và các buổi họp thông thường về các doanh nghiệp liên quan đến thực phẩm.
  • Xếp hạng: 3 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Trình bày chiến lược bán hàng Template Trình bày chiến lược bán hàng
  • Thuyết phục khách hàng hoặc ban lãnh đạo với đề xuất chiến lược bán hàng của bạn. Thật dễ dàng khi bạn sử dụng mẫu này để hướng dẫn bạn với phần nội dung mẫu bao gồm một danh sách sản phẩm, lợi nhuận các năm trước đó, nghiên cứu bán hàng, các sản phẩm mới được đề xuất, biểu đồ hoàn vốn đầu tư, điều khoản và điều kiện, chiến lược, lịch trình.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️