🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Kaspersky Security Scan Kiểm tra và quét hệ thống
  • Kaspersky Security Scan có khả năng quét hệ thống với tốc độ cực kỳ nhanh chóng để kiểm tra xem có virus, phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp nào không để kịp thời bảo vệ hệ thống chống lại những mối đe dọa tiềm ẩn trên Internet.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Kaspersky Pure Total Security Bảo mật đa chức năng
  • Kaspersky Pure Total Security - Bộ ứng dụng bảo mật và tiện ích đa chức năng dành cho mạng máy tính gia đình. Quản lí mạng máy tính gia đình có thể là công việc khó khăn, tuy nhiên Kaspersky đã có giải pháp giúp thực hiện dễ dàng hơn.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
  • Kaspersky Security for Mac Phần mềm bảo mật cho Mac
  • Kaspersky Security for Mac là một ứng dụng hoàn hảo giúp cho máy Mac cũng như dữ liệu trong đó được an toàn trước các phần mềm độc hại hay các mối đe dọa từ Internet, đồng thời giúp con bạn có được trải nghiệm lướt web an toàn hơn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️