🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Pit People Game chiến thuật mới cho máy tính

  • Pit People là game chiến thuật mới cho máy tính có tốc độ nhanh và cách chơi theo lượt. Người chơi sẽ tham gia vào cuộc phiêu lưu, hợp tác, thực hiện các nhiệm vụ, khám phá, tìm kiếm các món đồ tuyệt vời, tùy chỉnh chiến binh và tuyển chọn các giống loài kỳ lạ vào đội quân của mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️