WinImage 8.10

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 693 KB
  • Lượt xem: 7.507
  • Lượt tải: 7.474
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mọi Windows
Giới thiệu

WinImage là một bộ tạo ảnh đĩa đầy đủ để tạo, đọc và chỉnh sửa dễ dàng nhiều dạng ảnh và file hệ thống, bao gồm DMF, VHD, FAT, ISO, NTFS và Linux. Ảnh đĩa là một bản sao y nguyên của đĩa vật lý (đĩa mềm, CD-ROM, đĩa cứng, USB, đĩa VHD...) hoặc một phần dành riêng giữ gìn cấu trúc nguyên bản. Với WinImage trong mọi hoàn cảnh, bạn có thể tái tạo ảnh đĩa trên ổ đĩa cứng hoặc một số môi trường khác, xem dung lượng, trích xuất những file trên nền ảnh, thêm những file và thư mục mới, thay đổi khuôn dạng, và chắp nối ảnh đĩa. Tất cả những điều này và hơn thế nữa đã được phân phối trong một giao diện nhạy bén cho phép tạo ảnh ngay lập tức khỏi hộp.

WinImage có những đặc tính "cool"!
-Tạo ảnh đĩa từ một ổ đĩa mềm,
-Tháo gỡ file từ một ảnh đĩa,
-Tạo ra những ảnh đĩa trống rỗng,
-Đưa file và thư mục vào một ảnh đĩa hiện hành,
-Chuyển đổi dạng ảnh đĩa,
-Chắp nối một ảnh đĩa,
-Hỗ trợ những dạng đĩa không tiêu chuẩn DMF, 1.68MB...),
-Một chế độ "trợ giúp hàng loạt" mạnh mẽ cho phép bạn tự động hóa nhiều thao tác,
-Và nhiều hơn thế nữa!

Theo diendantinhoc.vn

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.