Battery Life

Tải về

3 (1) Camtech 2000 Dùng thử 2.133 Dung lượng: 1,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT

Battery Life là một chương trình dễ sử dụng, nó cho phép bạn có thể quản lý, kiểm tra, điều khiển việc sử dụng pin cho laptop của mình. Chương trình sẽ hiển thị liên tục số phần trăm thời lượng còn lại của pin. Tổng lượng thời gian của pin khi được sạc đầy và lượng thời gian còn lại của pin cũng đều được hiển thị và được cập nhật thường xuyên theo cách sử dụng laptop của bạn. Chương trình cũng hiển thị cảnh báo khi thời lượng còn lại của pin đạt đến ngưỡng nào đó, chẳng hạn như 5%. Khi sạc, lượng thời gian cần thiết để sạc được đầy pin cũng được hiển thị. Chương trình chạy trong khay hệ thống bằng cách sử dụng rất ít tài nguyên và có các tùy chọn trong menu ngữ cảnh chuột phải như: Display Battery Life và Life remaining. Các thiết lập Current Power được hiển thị với khả năng thay đổi lược đồ. Tùy chọn luôn khởi chạy với Windows. Tùy chọn ngay lập tức chuyển laptop vào chế độ Standby hoặc Hibernation. Thời gian cần thiết để sạc đầy. Battery Life sẽ cung cấp cho bạn sự điều khiển hoàn tất nhằm giúp bạn kéo dài được thời gian sống của pin sau mỗi lần sạc.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 2.341
  • Lượt tải: 2.133
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác:

Liên quan, thay thế