Synchredible 4.1

Link Download Synchredible chính:

🖼️ SQL Management Studio 2010 for PostgreSQL

🖼️
 • Phát hành: EMS Software Development
 • SQL Management Studio 2010 for PostgreSQL là một giải pháp hoàn chỉnh để quản lý , thiết kế và so sánh cơ sở dữ liệu PostgreSQL.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.402

🖼️ UnPacker 1.5 Nén và giải nén tập tin

🖼️
 • Phát hành: Lars Werner
 • UnPacker là một ứng dụng miễn phí và là một công cụ giải nén các tập tin nén với định dạng RAR và ZIP hoàn toàn tự động.
 • windows Version: 1.5.0 build 1909
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.483

🖼️ Direct Folders 3.2

🖼️
 • Phát hành: Code Sector
 • Direct Folders là khả năng tự động chuyển đổi các cách nhìn các folder của các hộp hội thoại dưới dạng thumbnails ( hình nhỏ ), những danh sách hay các chi tiết phụ thuộc vào ứng dụng...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.104

🖼️ HJ-Split for PHP Phần mềm chia nhỏ file dành cho Webmasters

🖼️
 • Phát hành: Umit Tirpan
 • HJSplit PHP script chia nhỏ các tập tin trực tuyến (trên Website hoặc Webserver của bạn). Nó tương thích với HJSplit, vì vậy bạn có thể tái kết hợp các tập tin được chia nhỏ lại với nhau một lần nữa (sau khi download) bằng cách sử dụng HJSplit.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 731

🖼️ Directory Lister Pro

🖼️
 • Phát hành: KRKsoft
 • Directory Lister Pro cho phép bạn liệt kê các thư mục để tạo và sau đó lưu lại, in hay gửi qua email danh sách các file từ các thư mục được chọn trên các ổ đĩa cứng, ổ đĩa cd, ổ dvd, các ổ đĩa mềm, USB và chia sẻ chúng qua mạng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 976
Xem thêm Nén - Giải nén