VirCleaner 1.0

Link Download VirCleaner chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • Virus Database Update for Protector Plus 2010

  • Virus Database Update for Protector Plus 2010 là phần mềm nâng cấp chống virus. Virus Database Update có thể được cài đặt trên bất kỳ máy tính chạy Protector Plus trên Windows.
  • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu
🖼️
  • Virus Effect Remover

  • Phương thức phổ biến của virus hiện nay là tạo tập tin Autorun.inf và từ đó lây nhiễm vào hệ thống. Sau đó Folder Options, Regedit, Registry Editor… sẽ bị khóa để tránh cho bạn tìm cách xóa virus đi bằng thủ công.
  • Xếp hạng: 4 17 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Phần mềm diệt Virus