Driver cho Acer Aspire 1680

Tải về
4,7 (3) Acer Miễn phí 7.497 Ngày: Yêu cầu: Windows XP

Acer Preload Security Patch for Windows XP (Dung lượng: 102.447 KB)
Mô tả: tháo file nén, chạy file khi Windows chưa đăng ký và xóa file LunchApp.ocx

ATI and Intel VGA Drivers (Dung lượng: 37576.792 KB)

Intel 802.11b+g Wireless Driver v8.0.12.20000 (Dung lượng: 22717.363 KB)

Audio Driver v6.13.10.8310 (Dung lượng: 678.514 KB)

3-n-1 Card Reader Driver v1.0.1.4 (Dung lượng: 2769.941 KB)

Broadcom 4401 10/100 LAN Driver v4.23.0.0 (Dung lượng: 28408.506 KB)

Cyberlink Arcade v3.0.040609 (Dung lượng: 56555.946 KB)

Acer eManager v1.0.5.16 (Dung lượng: 9393.376 KB)

Intel Chipset Driver v6.0.0.1014 (Dung lượng: 1910.553 KB)

Bluetooth Driver v3.0.1.902 (Dung lượng: 21580.863 KB)

Touchpad Driver v7.10.12 (Dung lượng: 6569.97 KB)

Modem Driver v7.12.04 (Dung lượng: 1414.693 KB)

Launch Manager v1.0.13 (Dung lượng: 753.692 KB)

Broadcom 5788M Giga LAN Driver v6.64.0.0 (Dung lượng: 7885.307 KB)

Ambit 802.11b+g Wireless Driver v2.10.3.2004 (Dung lượng: 1677.778 KB)

4,7 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 7.515
  • Lượt tải: 7.497
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP
Liên kết tải về