Gõ Tiếng Việt có dấu Online Ứng dụng gõ Tiếng Việt

Truy cập
  • Đánh giá:
    3,8 ★ 16 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 1.816
  • Lượt tải: 1.557
  • Ngày:
Giới thiệu

Bạn không cần phải cài đặt bất cứ một phần mềm nào hay điều chỉnh gì cả. Hãy bắt đầu gõ những gì bạn muốn viết bằng Tiếng Việt trong ô trắng ở dưới, theo bất cứ cách gõ nào mà bạn quen nhất.

Gõ Tiếng Việt có dấu Online

Khi xong rồi thì Select hết (Ctrl A) những gì bạn đã viết ở đây, rồi Copy (Ctrl C) và Paste (Ctrl V) vào bất cứ nơi khác mà bạn muốn như Yahoo Email, Microsoft Word, diễn đàn (forum)... Nếu muốn đọc được bằng Tiếng Việt qua Email hay Website thì xin xem tiếp ở dưới phần FAQ.

Hơn thế nữa, bạn có thể tìm kiếm trên mạng chính xác hơn bằng Tiếng Việt có dấu. Ví dụ, gõ Tiếng Việt Nam trong ô trắng dưới đây, rồi bấm nút tìm kiếm.

Gõ Tiếng Việt có dấu Online

Những câu hỏi thông dụng (FAQ):

Làm sao những người khác có thể đọc được tiếng Việt qua webmail như Yahoo email, Gmail, Hotmail hay bất cứ webmail và website nào?

Trả lời:

Trong Firefox, lúc đang đọc email hay website thì chọn View > Character Encoding > Unicode (UTF-8) để đọc được tiếng Việt.

Gõ Tiếng Việt có dấu Online

Hoặc nếu dùng Internet Explorer thì các bạn thay đổi chế độ encode thành Unicode (UTF-8) như sau:

Thay đổi chế độ Encode

Chọn View > Encoding > Unicode (UTF - 8)

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo