Quick Player 2.3 Phần mềm chỉnh sửa file nhạc

Tải về

4 (2) M J M Group Miễn phí 6.324 Dung lượng: 5 MB Ngày: Yêu cầu: Windows NT/ME/2000/2003/XP/Vista/7

Với Quick Player bạn có thể chơi tất cả các tập tin âm thanh, tạo danh sách nhạc, quản lý các tập tin media một cách dễ dàng. Quick Player sẽ giúp bạn chơi tất cả các file media, tạo, chỉnh sửa và mở các file nhạc, tìm kiếm các tập tin media hoặc chơi các đĩa CD.

Quick Player

Các file nhạc Quick Player sẽ chơi:

 • Video (*.avi; *.mpeg; *.mpg; *.m1v; *.wmv; *.asf; *.asx; *.qt; *.mov; *.mpe; *.mpa; *.m2v *.mpg)
 • Audio (*.mp1; *.mp2; *.mp3; *.ogg; *.wma; *.asf; *.wav; *.mid; *.rmi; *.mod; *.s3m; *.xm; *.it)
 • Images (*.Jpg; *.jpeg; *.Gif; *.Bmp)
4 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 2.3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 5 MB
 • Lượt xem: 6.476
 • Lượt tải: 6.324
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows NT/ME/2000/2003/XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm