Quick Player 2.3 Phần mềm chỉnh sửa file nhạc

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Version: 2.3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 5 MB
 • Lượt xem: 6.340
 • Lượt tải: 6.249
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows NT/ME/2000/2003/XP/Vista/7
Giới thiệu

Với Quick Player bạn có thể chơi tất cả các tập tin âm thanh, tạo danh sách nhạc, quản lý các tập tin media một cách dễ dàng. Quick Player sẽ giúp bạn chơi tất cả các file media, tạo, chỉnh sửa và mở các file nhạc, tìm kiếm các tập tin media hoặc chơi các đĩa CD.

Quick Player

Các file nhạc Quick Player sẽ chơi:

 • Video (*.avi; *.mpeg; *.mpg; *.m1v; *.wmv; *.asf; *.asx; *.qt; *.mov; *.mpe; *.mpa; *.m2v *.mpg)
 • Audio (*.mp1; *.mp2; *.mp3; *.ogg; *.wma; *.asf; *.wav; *.mid; *.rmi; *.mod; *.s3m; *.xm; *.it)
 • Images (*.Jpg; *.jpeg; *.Gif; *.Bmp)
Liên kết tải về

Link Download chính thức: