Tổng hợp cheat code trong GTA 5 trên mọi nền tảng

  • 2 Đánh giá

Trong Grand Theft Auto V, Rockstar Games mang lại phương pháp mở khóa cheat code cổ điển thông qua các tổ hợp nút. Những cheat code này thể hiện sâu hơn khía cạnh phạm pháp trong trò chơi, với các chủ đề tham nhũng, giết người và chất kích thích. Bài viết này sẽ chỉ ra cách mở khóa tất cả vũ khí, xe cộ,... hiện có trong GTA 5.

Người chơi GTA 5 có thể sở hữu vô số phương tiện, vũ khí,... với cheat code
Người chơi GTA 5 có thể sở hữu vô số phương tiện, vũ khí,... với cheat code

Bên cạnh đó là danh sách tất cả cheat code trong Grand Theft Auto 5, với một số bổ sung mới, như khả năng làm chậm thời gian và đạn nổ, tăng lên một chút kể từ khi trò chơi được phát hành lần đầu.

Cheat code phương tiện trong GTA 5

Phương tiệnPSXboxPCDi động
Stunt PlaneO, RIGHT, L1, L2, LEFT, R1, L1, L1, LEFT, LEFT, X, TRIANGLEB, RIGHT, LB, LT, LEFT, RB, LB, LB, LEFT, LEFT, A, YBARNSTORM1-999-227-678-676
Buzzard Attack HelicopterO, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, TRIANGLE, O, TRIANGLEB, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, YBUZZOFF1-999-2899-633
Comet Sports CarR1, O, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1RB, B, RT, RIGHT, LB, LT, A, A, X, RBCOMET1-999-266-38
Rapid GT Sports CarR2, R2, L1, O, RIGHT, L1, R1, RIGHT, LEFT, O, R2RT, RT, LB, B, RIGHT, LB, RB, RIGHT, LEFT, B, RTRAPIDGT1-999-727-4348
LimoR2, RIGHT, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, O, RIGHTRT, RIGHT, LT, LEFT, LEFT, RB, LB, B, RIGHTVINEWOOD1-999-8463-9663
Caddy Golf CartO, L1, LEFT, R1, L2, X, R1, L1, O, XB, LB, LEFT, RB, LT, A, RB, LB, B, AHOLEIN11-999-4653-461
TrashmasterO, R1, O, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, O, RIGHTB, RB, B, RB, LEFT, LEFT, RB, LB, B, RIGHTTRASHED1-999-8727-433
BMX BikeLEFT, LEFT, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, O, TRIANGLE, R1, R2LEFT, LEFT, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, B, Y, RB, RTBANDIT1-999-226-348
Sanchez Dirt BikeO, X, L1, O, O, L1, O, R1, R2, L2, L1, L1B, A, LB, B, B, LB, B, RB, RT, LT, LB, LBOFFROAD1-999-633-7623
PCJ MotorbikeR1, RIGHT, LEFT, RIGHT, R2, LEFT, RIGHT, SQUARE, RIGHT, L2, L1, L1RB, RIGHT, LEFT, RIGHT, RT, LEFT, RIGHT, X, RIGHT, LT, LB, LBROCKET1-999-762-538
Duster Crop PlaneRIGHT, LEFT, R1, R1, R1, LEFT, TRIANGLE, TRIANGLE, X, O, L1, L1RIGHT, LEFT, RB, RB, RB, LEFT, Y, Y, A, B, LB, LBFLYSPRAY1-999-3597-7729
Kraken SubBUBBLES1-999-282-2537
Duke O'DeathDEATHCAR1-999-3328-4227
Dodo SeaplaneEXTINCT1-999-398-4628

Cheat code hiệu ứng cho nhân vật

Cheat code GTA 5 cung cấp một số hiệu ứng mạnh mẽ cho nhân vật
Cheat code GTA 5 cung cấp một số hiệu ứng mạnh mẽ cho nhân vật
Hiệu ứngPSXboxPCDi động
Máu và giáp tối đaR1, R1, O, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFTRB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFTLAWYERUP1-999-5299-3787
Khả năng đặc biệt tức thìX, X, SQUARE, R1, L1, X, RIGHT, LEFT, XA, A, X, RB, LB, A, RIGHT, LEFT, APOWERUP1-999-769-3787
Bất khả chiến bại trong 5 phútRIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLERIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, YPAINKILLER1-999-7246-545-537
LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LBSKYDIVE1-999-759-3483
Chạy nhanhTRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUAREY, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, XCATCHME1-999-2288-463
Bơi nhanhLEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHTLEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHTGOTGILLS1-999-4684-4557
Say rượuTRIANGLE, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, O, LEFTY, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, B, LEFTLIQUOR1-999-547-861
Siêu nhảyLEFT, LEFT, TRIANGLE, TRIANGLE, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, SQUARE, R1, R2LEFT, LEFT, Y, Y, RIGHT, RIGHT, LEFT, RIGHT, X, RB, RTHOPTOIT1-999-467-8648
Đạn nổRIGHT, SQUARE, X, LEFT, R1, R2, LEFT, RIGHT, RIGHT, L1, L1, L1RIGHT, X, A, LEFT, RB, RT, LEFT, RIGHT, RIGHT, LB, LB, LBHIGHEX1-999-444-439
Đạn bốc cháyL1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LBINCENDIARY1-999-462-363-4279
Tấn công cận chiến bùng nổRIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, O, O, O, L2RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LTHOTHANDS1-999-4684-2637
Cập nhật: 13/10/2022
  • 527 lượt xem