VM Health Monitor 1.0 Theo dõi và quản lý các server ảo

Tải về
3 (1) Zoho Miễn phí 61 Dung lượng: 7,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Các server ảo, đối lập với server vật lý thực, mang lại cho người sử dụng nhiều lợi ích đáng kể. Điều này khuyến khích họ chạy nhiều ứng dụng và dịch vụ khác nhau trên các server ảo. Những ứng dụng, dịch vụ, cùng với server ảo đó cần phải được cập nhật và chạy toàn thời gian. Bất kỳ sự cố làm giảm hiệu suất hoạt động trong các server ảo đều có thể gây ảnh hưởng tới các ứng dụng và dịch vụ chạy trên chúng, dẫn đến trải nghiệm không tốt cho người sử dụng và thậm chí là ảnh hưởng tới nhiều người sử dụng. Do đó, việc theo dõi và quản lý các server ảo liên tục trở thành vấn đề rất cấp thiết.

Công cụ "ManageEngine VM Health Monitor" miễn phí sẽ giúp người sử dụng đáp ứng được yêu cầu theo dõi đó. ManageEngine VM Health Monitor có thể theo dõi những thông số quan trọng của các server VMWare ESX và VMWare ESXi. Công cụ này lấy dữ liệu toàn diện về các server và hiển thị chúng dưới dạng biểu đồ và báo cáo trực quan. Dữ liệu, biểu đồ và báo cáo tương ứng sẽ được hiển thị trong bảng điều khiển công cụ trên màn hình nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về chức năng của các server ảo vào thời gian thực.

"ManageEngine VM Health Monitor" có thể theo dõi đồng thời hai server VMWare với chức năng mạnh mẽ nhất và hoàn toàn miễn phí.

ManageEngine VM Health Monitor

Theo dõi VMWare với ManageEngine VM Health Monitor miễn phí

ManageEngine VM Health Monitor tool cung cấp chức năng theo dõi VMWare ESX ⁄ VMWare ESXi giống như bảng điều khiển công cụ trên màn hình. Nó hiển thị quá trình sử dụng tài nguyên thực của các server ảo cùng với CPU và sử dụng bộ nhớ cho mỗi hệ điều hành khách trên server VMWare ESX ⁄ VMWare ESXi. Bảng điều khiển nhanh chóng hiển thị số lượng máy ảo hiện có, có bao nhiêu cái đang mở/tắt hoặc treo, lượng CPU và bộ nhớ được phân bổ/tiêu thụ bởi mỗi máy chủ ảo,… trong biểu đồ trực quan.

Sử dụng công cụ này, admin còn có thể thiết lập các giá trị ngưỡng cho việc sử dụng CPU và bộ nhớ, chẳng hạn các ngưỡng quan trọng và cảnh báo. Nếu các server ảo hoạt động bất bình thường và việc sử dụng CPU và bộ nhớ vượt quá các giới hạn ngưỡng, tín hiệu cảnh báo sẽ được hiển thị trong công cụ bảng điều khiển. Do đó, admin IT có thể quản lý các trường hợp đó để ngăn chặn sự cố hoặc đưa các server trở lại trạng thái hoạt động bình thường.

ManageEngine Free VM Health Monitor tool hoạt động giống như một công cụ màn hình thông minh với khả năng theo dõi liên tục các server VMWare ESX và VMWare ESXi cùng với các máy ảo của chúng trong thời gian thực. Công cụ này hỗ trợ theo dõi tình trạng sức khỏe của server ảo đồng thời đảm bảo cho những ứng dụng quan trọng của bạn hoạt động trơn tru.

ManageEngine VM Health Monitor

Tính năng chính của ManageEngine VM Health Monitor

ManageEngine VM Health Monitor tool giúp admin theo dõi các thuộc tính quan trọng của VMWare Server. Công cụ này có thể thu thập thông tin từ các server ESX/ESXi và VirtualCenter, bao gồm ESX/ESXi 3.5x, ESX/ESXi 3.0.x.

Theo dõi VMware server

ManageEngine VM Health Monitor hỗ trợ admin xem sự biến đổi của Virtual Machine server bao gồm:

 • Tình hình sử dụng CPU.
 • Tình hình sử dụng bộ nhớ.
 • Đọc/ghi ổ đĩa.
 • Network Rx/Tx.

Sử dụng CPU

 • Việc sử dụng CPU gần tương đương với tỷ lệ các chu kỳ CPU đã sử dụng với các chu kỳ CPU khả dụng.
 • CPU khả dụng bằng hoặc khá CPU vật lý x tỷ lệ đồng hồ.
 • 100% hiển thị toàn bộ CPU trên host đã được sử dụng hoàn toàn. Ví dụ, nếu một host có 4 CPU chạy 2 máy ảo cùng với mỗi cái 1 CPU, và việc sử dụng là 50%, host đó đang sử dụng toàn bộ 2 CPU.

Sử dụng bộ nhớ

Phần trăm bộ nhớ hiện đang sử dụng. Đây là bộ nhớ đang hoạt động so với tỷ lệ phần trăm bộ nhớ khả dụng hoặc đã cấu hình toàn bộ.

Tỷ lệ đọc ổ đĩa

Thông số này cung cấp số lượng trung bình của KiloByte đọc từ ổ đĩa mỗi giây trong suốt thời gian thu thập. Thông số được hiển thị trong đơn vị kilobyte/giây.

Tỷ lệ ghi ổ đĩa

Thông số này cung cấp số lượng trung bình của KiloByte được ghi từ ổ đĩa mỗi giây trong suốt thời gian thu thập. Thông số được hiển thị trong đơn vị kilobyte/giây.

Network Rx

Tỷ lệ trung bình tại thời điểm dữ liệu nhận được trong suốt khoảng thời gian. Điều này hiển thị băng thông của hệ thống mạng. Tỷ lệ tại thời điểm dữ liệu nhận được qua mỗi nhân tố NIC vật lý trên host.

Network Tx

Tỷ lệ trung bình tại thời điểm dữ liệu được truyền tải trong suốt khoảng thời gian. Điều này hiển thị băng thông của hệ thống mạng. Tỷ lệ tại thời điểm dữ liệu được truyền tải qua mỗi nhân tố NIC vật lý trên host.

Theo dõi máy ảo

Theo dõi các bản báo cáo tình trạng sức khỏe như tên VM, hệ điều hành khác, tình trạng VM, bộ xử lý ảo, bộ nhớ ảo và sử dụng hệ thống mạng ảo.

Những sự thay đổi được theo dõi đối với mỗi hệ điều hành khách/máy ảo gồm:

 • Tình hình sử dụng CPU.
 • Tình hình sử dụng bộ nhớ.
 • Network Rx/Tx.

Sử dụng CPU

 • Đây là tình hình sử dụng CPU trung bình trên toàn bộ các CPU ảo khả dụng trong máy ảo. Ví dụ, một máy ảo với một CPU ảo đang chạy trên host có 4 CPU vật lý và việc sử dụng CPU là 100%, thì máy ảo đó đang sử dụng một CPU vật lý.
 • Sử dụng CPU ảo = sử dụng trong mhz (# CPU ảo x tần suất lõi).
 • 100% hiển thị toàn bộ CPU trên host đã được sử dụng hoàn toàn. Ví dụ, nếu một host có 4 CPU chạy 2 máy ảo cùng với mỗi cái 1 CPU, và việc sử dụng là 50%, host đó đang sử dụng toàn bộ 2 CPU.

Sử dụng bộ nhớ

Phần trăm bộ nhớ hiện đang sử dụng. Đây là bộ nhớ đang hoạt động so với tỷ lệ phần trăm bộ nhớ khả dụng hoặc đã cấu hình toàn bộ.

Network Rx

Tỷ lệ trung bình tại thời điểm dữ liệu nhận được trong suốt khoảng thời gian. Điều này hiển thị băng thông của hệ thống mạng. Tỷ lệ tại thời điểm dữ liệu nhận được qua mỗi nhân tố NIC vật lý trên host.

Network Tx

Tỷ lệ trung bình tại thời điểm dữ liệu được truyền tải trong suốt khoảng thời gian. Điều này hiển thị băng thông của hệ thống mạng. Tỷ lệ tại thời điểm dữ liệu được truyền tải qua mỗi nhân tố NIC vật lý trên host.

Yêu cầu hệ thống

Phần cứng:

 • Ổ đĩa trống: ít nhất 3 MB trước khi cài đặt.
 • Ổ đĩa trống: hơn 10 MB sau khi cài đặt.
 • RAM: tối thiểu 512 MB.

Phần mềm:

 • Hệ điều hành Windows XP , Windows Vista, Windows 7.
 • Microsoft .NET Framework 3.0/3.5.

Công cụ này cung cấp khả năng theo dõi hai host VMWare ESX/ESXi.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 7,6 MB
 • Lượt xem: 76
 • Lượt tải: 61
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm