WinEmPower 1.0.0

Tải về
  • Đánh giá:
    4,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 626 KB
  • Lượt xem: 577
  • Lượt tải: 572
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2008 / 7
Giới thiệu

WinEmPower là một công cụ giúp bạn tối ưu hóa và giải quyết các vấn đề trong một số trường hợp của Windows 7 và Windows Server 2008 dễ dàng, thay vì hướng vào registry và dịch vụ gây mất thời gian và có thể làm cho bạn tạo ra một số lỗi.

Khi chạy ứng dụng, nó sẽ phát hiện hệ điều hành và sẽ đề nghị các thiết đặt cho Windows 7 hoặc Windows Server 2008. Ngoài ra, WinEmPower sẽ hiển thị các hướng dẫn sẽ giúp bạn hiểu rõ kết quả của các lựa chọn của mình.

(theo Softpedia)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.