AirWatch for iSO

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 716,8 KB
  • Lượt xem: 442
  • Lượt tải: 419
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iPhone, iPod touch, và iPad. Thiết bị iOS 3.0 hoặc mới hơn
Giới thiệu

AirWatch MDM Agent cho phép bạn theo dõi, quản lý hỗ trợ thiết bị IOS 4 được triển khai trên toàn doanh nghiệp của bạn, khi làm việc cùng với Console AirWatch.

Dựa trên web, chức năng mạnh mẽ khả năng mở rộng cao, AirWatch cũng cung cấp sự linh hoạt chưa từng có bằng cách cung cấp ba lựa chọn khác nhau cho giao diện điều khiển AirWatch, đảm bảo tất cả các môi trường IT có thể truy cập các chức năng hàng đầu của AirWatch.

AirWatch cung cấp cho doanh nghiệp ngày nay với các chức năng sau đây:

Quản lý tài sản của tất cả các thiết bị IOS
Thiết bị an ninh
Bảo mật bằng Vai trò, vị trí chức năng
Theo dõi GPS mạnh mẽ bản đồ
Phân nhóm thiết bị quản lý số lượng lớn
Thông báo báo cáo thông minh

An Nhiên (Theo itunes.apple)

Liên kết tải về

Link Download chính thức: