BugMeNot Đăng nhập website không cần đăng ký

Truy cập
4,7 (21) BugMeNot Miễn phí 9.059 Ngày:

BugMeNot là một trang web dịch vụ trên Internet, cho phép người dùng bỏ qua bước bắt buộc đăng ký tài khoản trên các trang web mới có thể xem được nội dung. Về cơ bản, BugMeNot tự cung cấp cho trang web một tên người dùng và mật khẩu mặc định để người dùng có thể truy cập trang web đó.

BugMeNot
BugMeNot cho phép người dùng dịch vụ thêm tài khoản mới cho các trang web có đăng ký miễn phí

BugMeNot cho phép người dùng dịch vụ thêm tài khoản mới cho các trang web có đăng ký miễn phí và khuyến khích người dùng sử dụng các dịch vụ địa chỉ email dùng một lần để tạo các tài khoản. Tuy nhiên, BugMeNot không cho phép thêm tài khoản cho các trang web trả tiền, vì điều này có khả năng dẫn đến gian lận thẻ tín dụng.

Để giúp truy cập vào dịch vụ dễ dàng hơn, BugMeNot lưu trữ một bookmarklet có thể được sử dụng với bất kỳ trình duyệt nào, để tự động tìm tài khoản có thể sử dụng được từ dịch vụ của họ. Bug Me Not cũng lưu trữ các tiện ích mở rộng cho trình duyệt web Mozilla Firefox, Internet Explorer và Google Chrome (các tiện ích mở rộng được tạo bởi Eric Hamiter với Dmytri Kleiner và Dean Wilson...).

Với BugMeNot, bạn sẽ không còn phải lo việc ghi nhớ tài khoản hay đăng ký tài khoản và phải nhận mail rác gửi tới nữa.

4,7 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 9.486
  • Lượt tải: 9.059
  • Ngày:
Liên kết tải về

Link Truy cập chính thức:

Tham khảo thêm

Có thể bạn quan tâm